Bidragsregler o stadgar

Här hittar du PDF-dokument med information om de regler som gäller för att få del av bidrag i Pingst Ung Älvsborg.


Hur går det till när Stat o Landsting stöttar Pingst Ung riks resp Älvsborg

På vilken grund får vi bidrag från staten (via Pingst Ung riks)?

Det statliga stödet grundar sig på antal medlemmar. De lokalavdelningar som kan få del av bidraget är de som har barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad med egna riktlinjer för sin verksamhet och som årligen dokumenterar sina medlemmar på medlemshandlingar, antingen via en årlig skriftlig medlemsansökan eller via en årlig medlemsavgift (de mellan 6-25 år är bidragsberättigade). En sammanställning av verksamheten görs i januari för föregående år och redovisas på en verksamhets-redovisningsblankett till Pingst Ung riks. Mer utförlig information om vad som gäller finns på www.pingstung.se eller kontakta Pingst Ung riks på telefon 08-619 25 80.

Hur mycket pengar ger det?

Varje medlem mellan 6-25 år (som antingen skriftligen ansökt om medlemskap eller betalt en medlemsavgift) har de senaste åren genererat ca 50 kronor i STATLIGT bidrag samt ett grundbidrag på 1000 kr per lokalavdelning. En församling kan ha flera lokalavdelningar. Bidraget betalas ut i december varje år till det konto som lokalavdelningen uppgett på verksamhetsredovisningsblanketten.

Men landstingbidraget då (via PU-P)? Älvsborgsdelen av VG-region

Redovisa till PU-P, före mitten av februari, samma antal medlemmar som till Pingst Ung Riks. Landstingsbidragets storlek baseras på dessa medlemmar och pengarna läggs i en gemensam pott i PU-P:s kassa. De senaste åren har denna pott varit 350.000 kronor per verksamhetsår. Om man skulle dela upp denna summa på PU-P:s ca 700 medlemmar skulle det bli 500 kr / medlem. Alltså 500 kr / PU-medlem från LANDSTINGET. Dessa pengar söker församlingarna från PU-P (Älvsborg) genom att anordna regionala läger, ungdomsdagar, ledarutbildningar, skolevangelisation mm.

Ju mer aktiv församlingen är, ju mer av potten får man del.

Ska listorna med barnens namnteckningar (medlemsunderlagen) sändas till Pingst Ung riks?

  • Nej, endast verksamhetsredovisningsblanketten.
  • Namnteckningarna (medlemsunderlagen) sparar församlingen i 5 år.
  • Kassören för PU-P (just nu Elisabeth Larsson) vill däremot ha en lista med namnen o födelsedata (år, mån, dag) samt postort (inom Älvsborg) på alla ungdomar som gett sina namnteckningar eller betalat medlemsavgifter under året.

Stadgar för Pingst Ung Älvsborg