Om oss

Älvsborg

Om Pingst Ung
Verksamhetens inriktning och målsättning är att på ett demokratiskt sätt tillsammans med pingstförsamlingarna ekonomiskt stödja och uppmuntra dem i deras barn och ungdomsverksamhet, riktat till åldern 7-25 år.

Demokrati:
Pingst Ung har en demokratisk grundsyn. Vi vill skapa en miljö där alla har ansvar, rättighet, inflytande och befogenhet. Meningsfull verksamhet är det som främjar människans utveckling både som enskild individ och i grupp.

Vår ideologi:
är en kristen människosyn. Människan är en helhet bestående ande, kropp och själ. Gud har skapat alla människor till ett liv i utveckling, med Jesus som förebild och Han har lagt ner ett behov av en Gudsrelation i varje människa.

Vår ideologi är också jämlikhet för alla, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund, socialskikt, kulturell förmåga eller andlig utrustning.

Lyfta fram bibeln som gemensam värdering

Utbildning:
Pingst Ung vill uppmuntra församlingen till ledarutbildningar.

Informera om nya material och utbildningar för barn o ungdomsledare.

Ge bästa möjliga service i form av kunnighet och tillmötesgående vid deras olika projekt.

Pingst Ung´s syfte:
är att stödja och stimulera Pingstförsamlingarnas olika verksamheter bland barn och ungdom.

Ge bidrag till olika satsningar inom länet.

Pingst Ung vill stödja församlingens verksamhetsaktiviteter inom barn, ungdom, familj och skola.

Arbeta för bättre kommunikation och information till våra församlingar genom personliga besök.

Presentera ev. nya bidragsregler och övriga nyheter i församlingarna

Bistå med olika material och hjälpmedel från vår materialbank

Främja samordning av barn och ungdoms satsningar inom regionen.