Årsmöte 2019 blir den 2 Mars i Trollhättan

Årsmöte med Pingst Ung Älvsborg

samt utbildning

”När tro möter vetenskap”

Lördagen den 2 mars 2019 kl 9.30 i Pingstkyrkan Trollhättan

Ivar Gustavsson, docent emeritus i matematiska vetenskaper vid Chalmers Gbg föreläser. ex på punkter som berörs…

 

  • Är det rimligt att tro?
  • Finns det goda grunder att tro?
  • Kan man förena tro och förnuft?
  • Är Bibelns berättelser trovärdiga?
  • Är detta med Jesu mirakulösa födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd verkliga händelser?
  • Kristendomens främste försvarare C. S. Lewis, Narnia, var länge ateist.
  • Lemaitre och Big bang

Medverkar gör också Annelee Torstensson från Smyrnaförsamlingen i Göteborg och Sandra Torstensson från Pingstkyrkan i Trollhättan.

 

9.30 Kaffe, te

10:00 Föreläsning, samtal, frågor

13:00 Lunch där anmälan krävs men bekostas av Pingst Ung

14:00 Årsmöte Pingst Ung Älvsborg

 

Lunch- o anmälan till Robert Berntsson
info@pingstungalvsborg.nu

Årsmöte & ledardag på tema “Tro på skolan”

Lördagen den 24 mars bjuder vi in till årsmöte för Pingst Ung Älvsborg samt en intressant ledardag på tema “Tro på skolan”. Hur kan vi stötta barn och ungdomar i trons vandring till att även omfatta det som händer och man lär sig i skolan? Det blir föreläsning med Ivar Gustafsson, tidigare docent på Chalmers. Även panelsamtal och olika röster om vad som görs och hur vi kan möta barn i skolans värld.

Program:
10:00 Fika
10:30 Föreläsning och panelsamtal.
13:00 Lunch och årsmöte för PU
Ca 14:30 Slut.

Anmäl dig till helene@smyrna.nu
Pingst Ung Älvsborg står för omkostnaderna under dagen.