Anmälan till årsmöte 2021

PingstUngÄlvsborg kommer att hålla digitalt årsmöte, på Zoom, onsdagen den 3 mars 2021 kl 19.00-20:30

Varje deltagande församling har rätt att närvara med ett röstberättigat ombud men fler är välkomna att delta i mötet. Ombuden kan sitta hemma vid sina skrivbord o via datorn representera sin församling.

Anmäl namn, vilken församling som representeras och e-postadress.

Ombuden kommer i god tid att, per e-post, få alla handlingar som behövs för att vara delaktiga.

Ombuden behöver inte nödvändigtvis vara ngn av barn- eller ungdomsledarna i församlingen, utan kan lika gärna vara föreningsintresserade medlemmar med sinne för ekonomi.

Årsmötet är avklarat o anmälningslänken borttagen