DVD – Jesusfilmen

Denna film finns att köpa hos Agape Sverige http://www.agapesverige.se/webbutik/filmer/berattelsen-om-jesus-15-sprak_888 Församlingar som vill köpa exemplar för utdelning får ett mycket bra pris, utöver detta sponsrar Pingst Ung Älvsborg med 80% av kostnaden.

Kanotläger

I sommar har du chansen att följa med på ett fantastiskt äventyr. Två dygn i vildmarken. Vi paddlar kanot och övernattar i vindskydd eller tält vid lägerplatser. Vi startar på eftermiddagen fredag 16 augusti i Älvängen och återvänder två dygn senare på söndagen den 18 augusti. För att få följa med på lägret ska du Läs mer…

Senaste nytt

Utifrån VG-Regions förtydligande av sina riktlinjer om att bidrag fortfarande endast betalas ut till ”distriktsverksamhet” så gjordes en del förtydligande/justeringar på vårt senaste årsmöte Läs mer på bifogade dokument   VG-Region förtydligande jan 2018