Anmälan till årsmöte 2021

PingstUngÄlvsborg kommer att hålla digitalt årsmöte, på Zoom, onsdagen den 3 mars 2021 kl 19.00-20:30 Varje deltagande församling har rätt att närvara med ett röstberättigat ombud men fler är välkomna att delta i mötet. Ombuden kan sitta hemma vid sina skrivbord o via datorn representera sin församling. Anmäl namn, vilken församling som representeras och e-postadress. Läs mer…

DVD – Jesusfilmen

Denna film finns att köpa hos Agape Sverige http://www.agapesverige.se/webbutik/filmer/berattelsen-om-jesus-15-sprak_888 Församlingar som vill köpa exemplar för utdelning får ett mycket bra pris, utöver detta sponsrar Pingst Ung Älvsborg med 80% av kostnaden.