Årsmöte 2019 blir den 2 Mars i Trollhättan

Årsmöte med Pingst Ung Älvsborg

samt utbildning

”När tro möter vetenskap”

Lördagen den 2 mars 2019 kl 9.30 i Pingstkyrkan Trollhättan

Ivar Gustavsson, docent emeritus i matematiska vetenskaper vid Chalmers Gbg föreläser. ex på punkter som berörs…

 

  • Är det rimligt att tro?
  • Finns det goda grunder att tro?
  • Kan man förena tro och förnuft?
  • Är Bibelns berättelser trovärdiga?
  • Är detta med Jesu mirakulösa födelse, död, uppståndelse och himmelsfärd verkliga händelser?
  • Kristendomens främste försvarare C. S. Lewis, Narnia, var länge ateist.
  • Lemaitre och Big bang

Medverkar gör också Annelee Torstensson från Smyrnaförsamlingen i Göteborg och Sandra Torstensson från Pingstkyrkan i Trollhättan.

 

9.30 Kaffe, te

10:00 Föreläsning, samtal, frågor

13:00 Lunch där anmälan krävs men bekostas av Pingst Ung

14:00 Årsmöte Pingst Ung Älvsborg

 

Lunch- o anmälan till Robert Berntsson
info@pingstungalvsborg.nu